Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla lasu

Hodowla lasu to zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację a także ochronę upraw leśnych i drzewostanów.

Szczegółowe cele i zasady gospodarki leśnej  zostały zawarte w „Zasadach hodowli lasu" wprowadzonych w życie Zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. Stanowią one rozszerzenie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej zawartych w ustawie o lasach i „Polityce Leśnej Państwa" a opierają się na udokumentowanych wynikach badań naukowych i doświadczeniach kolejnych pokoleń leśników.

Nadleśnictwo Bartoszyce posiada szkółki leśne o łącznej powierzchni 6,5 ha w okolicy wsi Wiatrowiec. Szkółki produkują materiał sadzeniowy na potrzeby Nadleśnictwa, a także klientów indywidualnych. Roczna produkcja sadzonek sięga około 0,7 mln sadzonek. Obecnie Nadleśnictwo realizuje program wygaszania produkcji szkółkarskiej, stąd z roku na rok produkowanych sadzonek jest mniej. Tym niemniej Nadleśnictwo czyni starania, aby zachować produkcję na powierzchni około 3 ha na potrzeby własne.

Celem uzyskania informacji o sadzonkach prosimy o kontakt z leśniczym – szkółkarzem Jackiem Bieniewiczem tel. 89 761 50 19 lub 692445679.