Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF ekosystemów referencyjnych oraz powierzchni ochronnych w Nadleśnictwie Bartoszyce

Nadleśnictwo Bartoszyce informuje, że w związku z wprowadzeniem Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029, zatwierdzonym Przez Ministra Klimatu i Środowiska dnia 23.12.2020 r. (Znak spr.: DLŁ-WGL.4100.17.2020), rozpoczęły się konsultacji w sprawie zmian w powierzchniach lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – lokalizacje nie są ujawniane; 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej, HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy; HCVF 4 Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych: HCVF 4.1. Lasy wodochronne, HCVF 4.2. Lasy glebochronne; HCVF 6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności) oraz ekosystemów referencyjnych i powierzchni ochronnych obowiązujących na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce. Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów:

- osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Bartoszyce,

- pocztą tradycyjną – Nadleśnictwo Bartoszyce, Połęcze 54, 11-200 Bartoszyce,

- adres e-mail – bartoszyce@olsztyn.lasy.gov.pl.

Osoba do kontaktu: Paweł Balcewicz, tel. (89) 762 13 10, e-mail: pawel.balcewicz@olsztyn.lasy.gov.pl

Termin konsultacji do 15.03.2021 r.

Materiały do pobrania na stronie internetowej bądź dostępne w siedzibie Nadleśnictwa:

Adresy leśne HCVF, ekosystemy referencyjne i powierzchni ochronne - do konsultacji społecznych

Mapy lasów HCVF, ekosystemów referencyjnych i powierzchni ochronnych


Lista aktualności Lista aktualności

Wyświetlanie 1 - 20 z 125 rezultatów.