Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Obóz naukowy w Nadleśnictwie Bartoszyce

Obóz naukowy w Nadleśnictwie Bartoszyce

W dniach od 16 do 20 lipca b.r. na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce odbył się obóz naukowy Koła Naukowego Leśników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wzięło w nim udział dwudziestu studentów, doktorantów i pracowników naukowych związanych z Sekcją Użytkowania Lasu i Sekcją Biometrii Leśnej.

Tematyka badań dotyczyła między innymi oceny stopnia zmian w strukturze gleby i uszkodzeń w drzewostanie w wyniku zrywki drewna, modelowania drzewostanów w różnym wieku do badań nad konkurencją wśród drzew oraz pomiarów grubości kory drewna dłużycowego i wzorów do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego. Zebrane wyniki badań zostaną przedstawione w formie referatów na Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW jesienią 2018 roku, posłużą też podczas pisania prac magisterskich i doktoratów a także przy opracowywaniu tematów badawczych zleconych przez Lasy Państwowe. Poza badaniami uczestnicy obozu mogli zapoznać się z przyrodą, gospodarką leśną oraz kulturą materialną okolicy. Na spotkaniu otwierającym obóz nadleśniczy przedstawił przyrodnicze oraz historyczne uwarunkowania mające wpływ na gospodarkę leśną. Zaprezentował też główne kierunki działalności – nie tylko związane z gospodarką leśną, ale również z działaniami edukacyjnymi i społecznymi nadleśnictwa. W programie krajoznawczym obozu znalazło się zwiedzanie Reszla i Świętej Lipki, wycieczka do „Wilczego Szańca” - byłej wojennej kwatera Hitlera w miejscowości Gierłoż oraz spływ po rzece Łynie.


Lista aktualności Lista aktualności

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 119 rezultatów.