Asset Publisher Asset Publisher

"Parafia Darczyńcy swemu"

Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Łabędniku obchodzi jubileusz 25 - lecia istnienia. 21 września o godz. 11.00 sprawowana była przez J.E. Ks. Bpa Janusza Ostrowskiego msza dziękczynna. Eucharystię poprzedziła uroczystość wręczenia medalu jubileuszowego "Parafia Darczyńcy swemu" osobom i instytucjom, które na przestrzeni 25 lat angażowały się w życie wspólnoty parafialnej. Jednym z medali zostało uhonorowane Nadleśnictwo Bartoszyce.

Parafia powstała 1 listopada 1994 roku na mocy dekretu J.E. Księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza, Metropolity Warmińskiego i została włączona do dekanatu Sępopol.

Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii w Łabędniku pochodzą z 1366 roku. Z tego okresu pochodzi prawdopodobnie zasadniczy zrąb późniejszej świątyni, którą wzniesiono do końca XIV wieku. W pierwszej połowie XV wieku dobudowano do niej wieżę dzwonniczą. W wieku XVI powstała kruchta, a w XVII: empory, prospekt organowy oraz malowidła na stropie. W XIX wieku dobudowano kaplicę grobową rodu von Groeben, której projekt przypisuje się nadwornemu architektowi króla pruskiego, Joachimowi Schultheissowi von Unfriedt (około 1730 rok). Kościół od czasów reformacji do II wojny światowej służył ewangelikom i znajdował się pod patronatem miejscowej rodziny właścicieli ziemskich, von Groeben. Po 1958 roku przekazano go władzom kościoła katolickiego. Od 1994 roku jest główną świątynią parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łabędniku.