Asset Publisher Asset Publisher

Moja Natura

W piątek 19 lipca 2019 roku na terenie naszego obiektu „Leśna Polana” w Pienach, odbył się wernisaż siódmej edycji pleneru malarskiego „Teraz Bartoszyckie Plenery”. Wzięło w nim udział osiemnastu artystów z sześciu krajów. Mottem tegorocznego spotkania było hasło: "Moja Natura". Plener zorganizowało Nadleśnictwo we współpracy z Zakładową Organizacją Związku Leśników Polskich.

Temat był wieloznaczny i nie było to przypadkowe. To zarówno natura w kontekście przyrody jak i ludzi. W bogatych i zróżnicowanych "okolicznościach bartoszyckiej przyrody" pojawiło się niemniej bogate i zróżnicowane towarzystwo z różnymi osobowościami i prezentujące różne style i techniki malarskie. Założenia organizacyjne i regulaminowe były takie, że artyści nie tylko tworzyli własne dzieła, ale także prowadzili artystyczne warsztaty terapii zajęciowej dla grupy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Zaproszeni goście i przybyłe na wystawę osoby mogły zobaczyć wszystkie obrazy powstałe podczas dziesięciodniowego pleneru. Ich autorami byli: Aleksandra Paranchenko, Anna Biela, Marharyta Tarasenko, Oryszyn, Antonina Szulc, Diana Zviedriene, Yevheniia Reshetnikova, Sergey Garkavij, Alicja Jeziorecka, Bernadeta Sudnikowicz, Karla Stiborkova, Krzysztof Ryfa, Grażvyda Andrijauskaite, Katarzyna Michałek, Riminas Galeckas, Volodymyr Tarasenko, Sergey Shenderovsky i Ginta Stavrovska. Niemal wszyscy z nich są absolwentami wydziałów sztuki różnych uczelni lub absolwentami akademii sztuk pięknych. Ujęcie natury na ich obrazach, było tak różne jak oni sami są różni. Obejrzeliśmy więc obrazy realistyczne i abstrakcyjne, pokazujące Bartoszyce w przedziwnej konfiguracji z portretem, obrazy prześmiewcze i symboliczne. Artyści pokazali przyrodę wprost, ale też w interakcji z człowiekiem. Obok prac profesjonalistów prezentowano prace powstałe podczas warsztatów terapii zajęciowej. Uczestnicy pleneru otrzymali od organizatorów upominki i wysłuchali podziękowań za udział w plenerze. Dziękowano też 38 sponsorom pleneru, przekazując dyplom uznania i miniaturkę. W uznaniu dla zaangażowania na rzecz promocji przyrody i lasów Nadleśnictwa Bartoszyce oraz pracy społecznej na rzecz potrzebujących nagrodę honorową „Quercus” otrzymała p. Bożena Krawcewicz – Pampuch – komisarz i organizatorka wszystkich siedmiu edycji pleneru i warsztatów. Spotkanie zakończyła... plenerowa biesiada.