Asset Publisher Asset Publisher

Back

REGULAMIN OBIEKTU „WIATA W PERKUJKACH”

REGULAMIN OBIEKTU „WIATA W PERKUJKACH”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU „WIATA W PERKUJKACH”

 

 1. Obiekt z wiatą, jako miejsce odpoczynku dla kajakarzy przeznaczony jest dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
 2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również do przestrzegania jego zasad.
 3. W przypadku grup zorganizowanych, organizatorem odpoczynku na terenie obiektu może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 4. Za osoby nieletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub organizator.
 5. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających z obowiązujących przepisów.
 6. Na terenie obiektu dopuszcza się rozpalanie ogniska w miejscu do tego przeznaczonym za zgodą Straży Leśnej pod numerem telefonu: 692 445 688
 7. Apeluje się do korzystających z obiektu o zachowanie ciszy oraz bezpieczne
  i kulturalnie zachowanie.
 8. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu pobytu.
 9. Korzystający z obiektu odpowiadają za szkody powstałe w trakcie korzystania z obiektu, w związku z tym w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości należy zgłosić je do Nadleśnictwa.
 10. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z obiektu należy zabrać ze sobą.
 11. Obowiązuję całkowity zakaz wjazdu pojazdem mechanicznym na teren obiektu. Nie dotyczy osób dostarczających kajaki do organizacji spływów rzeką Łyną.
 12. Nadleśnictwo Bartoszyce udostępnia obiekt na własną odpowiedzialność użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na zdrowiu, życiu oraz mieniu użytkowników.
 13. Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące obiektów edukacyjno-rekreacyjnych prosimy zgłaszać do Nadleśnictwa Bartoszyce, tel.  89 7623783 lub na adres e-mail: bartoszyce@olsztyn.lasy.gov.pl.
 14. Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

                                                                                                                                                    NADLEŚNICZY

     NADLEŚNICTWA BARTOSZYCE

 

    ARTUR KUREK