Regulamin Regulamin

Powrót

Zasady korzystania z miejsc postoju pojazdów

Zasady korzystania z miejsc postoju pojazdów

Zasady korzystania z miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce Drogi Kierowco, jeżeli chcesz korzystać z naszych miejsc postoju pojazdów, musisz dostosować się do kilku ważnych zasad:

 • Miejsca postoju pojazdów są dostępne we wszystkie dni w roku.

 • Wjazd na obiekt jest bezpłatny.

 • Miejsca postoju pojazdów nie są strzeżone, dlatego ryzyko wynikające
  z uszkodzenia, utraty pojazdu lub wyposażenia pojazdu ponosi osoba korzystająca
  z obiektu.

 • Podczas wykonywania manewrów na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność.

 • W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju pojazdów obowiązują zasady i przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

 • Zabrania się:

  - zaśmiecania obiektu,

  - puszczania luzem zwierząt domowych,

  - rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu,

  - sprzątania i mycia pojazdów.

 • Należy korzystać z wyposażenia obiektu w sposób zgodny z przeznaczeniem.

 • Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieostrożności korzystającego z miejsca postoju pojazdów

  lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

 • Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa tel. 89 762 37 83 (mail: bartoszyce@olsztyn.lasy.gov.pl).