Asset Publisher Asset Publisher

Scieżka dydaktyczna ,,Dębowy Las"

Jest wytyczona w leśnictwie Czarny Las przy drodze Galiny - Krawczyki. Na początku trasy znajduje się parking leśny, co zapewnia możliwość pozostawienia samochodu. Trasa ścieżki biegnie wzdłuż brzegu rzeki Pisy

Ustawione są na niej tablice omawiające stanowiska edukacyjne. Tematyczne tablice informują o zjawiskach w lesie i gospodarce leśnej. Na uwagę zasługują cztery lipy uznane za drzewa doborowe. W połowie trasy znajduje się miejsce do odpoczynku z możliwością rozpalenia ogniska. Las, w którym przebiega trasa ścieżki charakteryzuje się wielką różnorodnością gatunków drzew, krzewów i roślin runa. Między innymi występują tu wiekowe dęby szypułkowe, lipy i potężne buki. Dąb szypułkowy, najpospolitszy, tworzący lasy jednogatunkowe (dąbrowy) lub mieszane z gatunkami liściastymi (grądy) lub sosną (bory mieszane). Dąb, drzewo z rodziny bukowatych, ok. 600 gatunków drzew i krzewów tego rodzaju występuje głównie w strefie umiarkowanej półkuli północnej. Osiąga wysokość 40 m. Dęby są drzewami długowiecznymi, najstarsze okazy w Polsce oceniane są na ok. 1200 lat. Są ważnymi drzewami użytkowymi oraz bardzo cennymi składnikami biocenoz leśnych. Drewno jest ciężkie, twarde, odporne na działanie wody. Stosowane jest w budownictwie, stolarstwie i meblarstwie,również do suchej destylacji drewna. Drewno poddane długotrwałemu działaniu wody czernieje, dając tzw. dąb czarny, surowiec ceniony w meblarstwie i zdobnictwie. Lipa, drzewo z rodziny lipowatych, ok. 45 gatunków drzew tego rodzaju występuje w strefie umiarkowanej półkuli północnej. W Polsce rosną dziko 2 gatunki: lipa drobnolistna, pospolity składnik lasów liściastych na niżu i w niższych położeniach górskich oraz lipa szerokolistna, rosnąca w południowej części kraju. Oba gatunki są często sadzone w parkach, jako drzewa alejowe, przy kościołach, itp. Drewno cenne, miękkie, łatwe w obróbce, stosowane w rzeźbiarstwie, snycerstwie, do wyrobu instrumentów muzycznych.