Asset Publisher Asset Publisher

Scieżka dydaktyczna ,,Dębowy Las"

Jest wytyczona w leśnictwie Czarny Las przy drodze Galiny - Krawczyki. Na początku trasy znajduje się parking leśny, co zapewnia możliwość pozostawienia samochodu. Trasa ścieżki biegnie wzdłuż brzegu rzeki Pisy

Ustawione są na niej tablice omawiające stanowiska edukacyjne. Tematyczne tablice informują o zjawiskach w lesie i gospodarce leśnej. Na uwagę zasługują cztery lipy uznane za drzewa doborowe. W połowie trasy znajduje się miejsce do odpoczynku z możliwością rozpalenia ogniska. Las, w którym przebiega trasa ścieżki charakteryzuje się wielką różnorodnością gatunków drzew, krzewów i roślin runa. Między innymi występują tu wiekowe dęby szypułkowe, lipy i potężne buki. Dąb szypułkowy, najpospolitszy, tworzący lasy jednogatunkowe (dąbrowy) lub mieszane z gatunkami liściastymi (grądy) lub sosną (bory mieszane). Dąb, drzewo z rodziny bukowatych, ok. 600 gatunków drzew i krzewów tego rodzaju występuje głównie w strefie umiarkowanej półkuli północnej. Osiąga wysokość 40 m. Dęby są drzewami długowiecznymi, najstarsze okazy w Polsce oceniane są na ok. 1200 lat. Są ważnymi drzewami użytkowymi oraz bardzo cennymi składnikami biocenoz leśnych. Drewno jest ciężkie, twarde, odporne na działanie wody. Stosowane jest w budownictwie, stolarstwie i meblarstwie,również do suchej destylacji drewna. Drewno poddane długotrwałemu działaniu wody czernieje, dając tzw. dąb czarny, surowiec ceniony w meblarstwie i zdobnictwie. Lipa, drzewo z rodziny lipowatych, ok. 45 gatunków drzew tego rodzaju występuje w strefie umiarkowanej półkuli północnej. W Polsce rosną dziko 2 gatunki: lipa drobnolistna, pospolity składnik lasów liściastych na niżu i w niższych położeniach górskich oraz lipa szerokolistna, rosnąca w południowej części kraju. Oba gatunki są często sadzone w parkach, jako drzewa alejowe, przy kościołach, itp. Drewno cenne, miękkie, łatwe w obróbce, stosowane w rzeźbiarstwie, snycerstwie, do wyrobu instrumentów muzycznych.


Sciezka przyrodniczo-edukacyjna ,,LEŚNA SZKÓŁKA"

Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna „Leśna Szkółka" jest wytyczona na terenie leśnictwa Sokołów w pobliżu wsi Wiatrowiec przy drodze Wiatrowiec – Łabędnik Duży w drzewostanach gospodarczych typowych dla Nadleśnictwa Bartoszyce. Ogólna długość trasy wynosi 2,8km.

Ścieżka obejmuje swoim przebiegiem szkółkę leśną, która jest dostępna do zwiedzania po wcześniejszym umówieniu się. Przy wejściu znajduje się wiata turystyczna dająca możliwość odpoczynku oraz plan ścieżki pozwalający zorientować się w jej przebiegu. Celem ścieżki jest przedstawienie pracy leśników w świetle zasad trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Poszczególne stanowiska poświęcone są zagadnieniom z zakresu ochrony, hodowli i użytkowania lasu i opisane barwnymi tablicami. Na płynącej w pobliżu rzece Pisie licznie występują bobry.