Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Ogółem do użytkowania na okres obowiązywania operatu urządzeniowego na lata 2010-2019 zaprojektowano w Nadleśnictwie Bartoszyce 11406,21 ha drzewostanów, planując pozyskanie 740 000 metrów sześciennych drewna co stanowi ok. 20% zapasu drewna na pniu.

W bieżącym dziesięcioleciu pozyskane będą następujące gatunki drewna w rozmiarze masowym, który ilustruje poniższy diagram:

 


W użytkowaniu rębnym planowane jest pozyskanie 281038 m3,a w użytkowaniu przedrębnym 458962 m3 grubizny netto.
Przy opracowaniu planu cięć na dla poszczególnych obrębów kierowano się zasadą, że do użytkowania rębnego w pierwszej kolejności następujące drzewostany:

  • drzewostany przewidziane do przebudowy;
  • drzewostany o słabej jakości technicznej i niskim zadrzewieniu;
  • drzewostany w klasie odnowienia;
  • drzewostany wyżywicowane;
  • drzewostany przeszłorębne;
  • drzewostany rębne.

Zaprojektowane sposoby użytkowania uwzględniają aktualny stan lasu i jego lokalną specyfikę.
Plan cieć użytków przedrębnych obejmuje czyszczenia oraz trzebieże. W planie pozyskania na bieżące dziesięciolecie zostało zaprojektowane wykonanie 377,83 ha czyszczeń oraz 9098,35 ha trzebieży. O użytkowaniu lasu w Nadleśnictwie Bartoszyce opowiada film.