Asset Publisher Asset Publisher

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

 

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16-18.06.2021 r. audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaśiwym zakwalifikowaniu drzewostanow HCVF (High Conservation Value Forest) do kategorii [4.1 (lasy wodochronne), 3.1, 3.2.] Nadleśnictwo Bartoszyce zweryfikowało wprowadzoną Zarządzeniem Nadleśniczego Nr 23/21listę drzewostanów zakwalifikowanych do tej kategorii.

Wyznaczenia drzewostanow dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w polsce - lipiec 2006 r. Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.1, 3.2 HCVF oraz mapa znajduje się w zakładce: Nasza praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF.