Web Content Display Web Content Display

REGULAMIN Korzystania w celach rekreacyjnych z ogólnodostępnego miejsca widokowego „Skałki”

REGULAMIN Korzystania w celach rekreacyjnych z ogólnodostępnego miejsca widokowego „Skałki”

Miły użytkowniku, zanim skorzystasz z miejsca widokowego w Nadleśnictwa Bartoszyce, przeczytaj proszę uważnie ten regulamin.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo:

1. Miejsce widokowe znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce, objęte jest niniejszym regulaminem. Korzystając z miejsca widokowego, zarazem akceptujesz regulamin.

2. Osoby dorosłe korzystają z miejsca widokowego na własną odpowiedzialność, a dzieci i młodzież wyłącznie pod opieką dorosłych. Jeżeli jesteście grupą zorganizowaną, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi opiekun grupy.

3. Wstęp na miejsce widokowe jest dobrowolny i odbywa się na Twoją, Użytkowniku odpowiedzialność. Za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu, Nadleśnictwo Bartoszyce nie ponosi odpowiedzialności.

4. Pamiętaj, tereny leśne mogą stanowić źródło różnych zagrożeń – ukąszenia owadów, warunki atmosferyczne, dziko żyjące zwierzęta, ukształtowanie terenu, oblodzona, śliska nawierzchnia. Prosimy więc, zachowaj ostrożność.

5. Punkt widokowy „Skałki” znajduje się w miejscu malowniczej, ale stromej skarpy w pobliżu rzeki oraz pod drzewami. Dbamy o Twoje bezpieczeństw, jednak Ty szczególnie zwróć uwagę czy nic Ci nie zagraża – sam najlepiej ocenisz ryzyko.

6. Dla Twojego dobra, w czasie burz, silnych wiatrów oraz obfitych opadów atmosferycznych, nadleśnictwo nie dopuszcza do korzystania z miejsca widokowego. Gdy zastaną Cię niesprzyjające warunki pogodowe, ze względów bezpieczeństwa zakończ rekreację i postaraj się jak najszybciej znaleźć bezpieczne miejsce.

7. Pamiętaj, znajdujesz się w miejscu publicznym. Obowiązują tu stosowne dla takich miejsc zakazy. Zachowania wpływające negatywnie na nasze bezpieczeństwo, takie jak spożycie alkoholu, jest niedozwolone.

8. Stosuj się do zaleceń gospodarzy tego terenu – pracowników nadleśnictwa. Jeżeli nie jesteś pewien czy czegoś w lesie nie możesz – skontaktuj się z nami.

Zadbajmy wspólnie o nasze miejsce widokowe:

9. Przybyłeś samochodem, bądź innym pojazdem silnikowym? Mamy nadzieję, że nie zastawiłeś wjazdu ani drogi leśnej – powoduje to zagrożenie, a nam utrudnia pracę. Pamiętaj, po lesie pojazdem silnikowym jeździć nie wolno.

10. Miejsce widokowe jest przeznaczone do wypoczynku dziennego. Nocować możesz wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach biwakowania. Polecamy skorzystanie z bazy banku danych o lasach (mapa zagospodarowania turystycznego), gdzie znajdują się również inne propozycje wypoczynku – https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy .

11. Nie możesz rozpalać ogniska – nie ma tu wyznaczonego do tego celu miejsca. Nie używaj otwartego ognia. Nawet niedopałek papierosa może wywołać pożar lasu.

12. Psa możesz w lesie prowadzić wyłącznie na smyczy- puszczony luzem jest zagrożeniem dla żyjących tu zwierząt. Ty też ich nie płosz, nie hałasuj – one są u siebie w domu.

13. Rośliny podobają się również innym turystom, a zwierzętom smakują. Nie niszcz przyrody – jesteś w lesie. Otaczają Cię tereny chronione, sprawdź jakie – http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

14. Utrzymuj porządek w trakcie pobytu w tak miłym dla oka miejscu.

15. Zabierz natomiast swoje osobiste rzeczy – Nadleśnictwo Bartoszyce nie ponosi odpowiedzialności za to, co pozostawisz.

Kilka dodatkowych, przydatnych informacji:

16. Każdy z nas musi znać i przestrzegać prawa. Wszystkie zasady korzystania z lasu, obowiązujące na terenach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, możesz znaleźć w Rozdziale 5 (art. 26 – 30) Ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19911010444

17. Miejsce widokowe to teren położony na terenie leśnym, zatem mogą pojawić się sytuacje powstałe w sposób naturalny. W czasie wycieczki mogą się zdarzyć wywrócone drzewa lub złamane konary drzew np. na skutek czynników meteorologicznych, itp. O ich istnieniu prosimy poinformować zarządcę terenu – Nadleśnictwo Bartoszyce, tel. 89 762 37 83

18. Aplikacja BDL https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy pomoże Ci w podaniu dokładnej lokalizacji Służbom Ratowniczym, w razie potrzeby. Dlatego prosimy Cię miej telefon przy sobie z zainstalowaną aplikacja BDL.