Asset Publisher Asset Publisher

Kafel - zakup gruntów

 

Zakup gruntów


Zakup gruntów

Zakup gruntów

OGŁOSZENIE


Nadleśnictwo Bartoszyce informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Grunty wskazane w ofercie sprzedaży skierowanej do Nadleśnictwa powinny spełniać następujące warunki:
1. Nieruchomość przylega do gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Bartoszyce.
2. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany i nie jest ona obciążona na rzecz osób trzecich.
3. Granice nieruchomości są ustabilizowane i nie toczą się wobec niej żadne spory.
4. Grunt jest oznaczony w ewidencji gruntów jako las, lub jeżeli nie jest lasem, został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia, a w przypadku braku takiego planu ma wydaną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zezwalającą na zalesienie.
W związku z powyższym w składanych ofertach, oprócz oznaczenia położenia nieruchomości tj. numer działki, obręb ewidencyjny, gmina, proszę o ujmowanie ww. informacji oraz numeru księgi wieczystej i proponowanej ceny sprzedaży.