Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie a wiec i nasze Nadleśnictwo otrzymało certyfikat PEFC o Nr PL20/1447 ważny od 11 sierpmia 2023 r. do 10 sierpnia 2026 r.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celemjej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.