Zasoby leśne

Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo Bartoszyce według rejonizacji przyrodniczo- leśnej położony jest w Krainie II Mazursko-Podlaskiej, Dzielnicy I Pojezierza Mazurskiego, mezoregionie Równiny Sępopolskiej - obręb Sępopol, oraz północna część obrębu Bartniki, zaś południowo-wschodnia część obrębu Bartniki położona jest w podprowincji Pojezierza Mazurskiego mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego i część południowo-zachodnia w mezoregionie Pojezierza Olsztyńskiego.

Hodowla lasu

Hodowla lasu to zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację a także ochronę upraw leśnych i drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Bartoszyce wykonywana jest w zakresie prognostyki, zwalczania szkodliwych owadów i grzybów, ochrony pożytecznej fauny oraz zabezpieczania upraw przed zwierzyną.

Użytkowanie lasu

Ogółem do użytkowania na okres obowiązywania operatu urządzeniowego na lata 2010-2019 zaprojektowano w Nadleśnictwie Bartoszyce 11406,21 ha drzewostanów, planując pozyskanie 740 000 metrów sześciennych drewna co stanowi ok. 20% zapasu drewna na pniu.