Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na mocy rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wyznaczone zostały obszary, obejmujące wyróżniające się krajobrazowo i przyrodniczo tereny o różnych typach ekosystemów.
O.Ch.K. Doliny Dolnej Łyny
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bartoszyce znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu (lub ich fragmenty) - są to:
  1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
    Obszar o powierzchni 14 363,80 ha położony w województwie warmińsko- mazurskim, w powiecie bartoszyckim na terenie gmin: Sępopol i Bisztynek, w powiecie kętrzyńskim na terenie gmin: Korsze, Barciany, Reszel, Kętrzyn i miasta Kętrzyn, w powiecie giżyckim na terenie gminy Ryn oraz w powiecie olsztyńskim na terenie gminy Kolno.
  2. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny
    Obszar o powierzchni 19 329,8 ha położony jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gmin: Kolno, Jeziorny i Biskupiec oraz w powiecie lidzbarskim na terenie gmin: Kwity, Lidzbark Warmiński i miasto Lidzbark Warmiński.
  3. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny
    Obszar o powierzchni 16 429,9 ha położony jest w województwie warmińsko – mazurskim w powiecie olsztyńskim na terenie gmin: Dobre Miasto i Jeziorny, w powiecie bartoszyckim na terenie gmin: Sępopol, Bartoszyce i miasta Bartoszyce oraz w powiecie lidzbarskim na terenie gmin: Kwity, Lidzbark Warmiński i miasta Lidzbark Warmiński.

Obszary chronionego krajobrazu wraz z rezerwatami i użytkami ekologicznymi tworzą system obszarów chronionych województwa, powiązany przestrzenie z obszarami chronionymi sąsiednich województw.