Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Bartoszyce

Nadleśnictwo Bartoszyce położone w północno-środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach bartoszyckim, lidzbarskim, kętrzyńskim i olsztyńskim.

     do powiatu bartoszyckiego należą gminy: Bartoszyce, Bisztynek, Sępopol,
    do powiatu lidzbarskiego należą gminy: Lidzbark Warmiński, Kiwity,
    do powiatu kętrzyńskiego należy gmina: Korsze,
    do powiatu olsztyńskiego należą gminy: Jeziorany, Kolno.

Jest ono jednym z 33 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Siedziba Nadleśnictwa zlokalizowana jest w miejscowości Połęcze 54. Powierzchnia ogólna gruntów administrowanych przez Nadleśnictwo wynosi 15679,54 ha, z czego lasy zajmują 15402,59 ha, lesistość zaś 17,10%.

W skład Nadleśnictwa wchodzi 11 leśnictw skupionych w dwóch obrębach leśnych:

- Sępopol (leśnictwa: Graniczne, Zarzecze, Dąbrówka, Łosi Dwór, Sokołów, Górzyste)

- Bartniki (leśnictwa: Rogóż, Łabędziowo, Czarny Las, Kamieniec, Franknowo).